מורשה נגישות מתו”ס ומורשה נגישות השירות – מה ההבדל ביניהם?

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ”ח 1998 ובתקנותיו מוגדרים מורשי נגישות משני תחומים – מורשי נגישות מתו”ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ומורשי נגישות השירות.

תפקידם של מורשי הנגישות הוא לספק חוות דעת, כל אחד בתחומו, בנוגע להנגשות והתאמות של מבנים, שירותים ציבוריים, סביבת עבודה של אנשים עם מוגבלויות וכו’ בהתאם לקריטריונים ואמות מידה שקבועות בחוק ובתקנותיו.

זוג פרצופים מצויירים

אז מה בעצם ההבדל בין מורשה נגישות מתו”ס למורשה נגישות השירות?

מורשה נגישות מתו”ס (מבנים, תשתיות וסביבה) אחראי להתאמת הרכיבים הבנויים והתשתיתיים עבור אנשים עם מוגבלות. תפקידו של מורשה נגישות מתו”ס הינו לטפל בהסדרת המכשולים הארכיטקטוניים הקיימים במבנים ותשתיות וכן לקחת חלק בתהליכי התכנון של סביבות עתידיות במטרה למנוע מראש היווצרות של מכשולים נוספים.

מורשי נגישות מבנים מייעצים בנוגע למבנים באשר הם. לדוגמא: מבני מגורים, מבני ציבור, מבני תעשייה וכו’.

מורשי נגישות תשתיות מייעצים בכל הנוגע לתשתיות כגון כבישים, דרכים, מדרכות, תשתיות תת-קרקעיות וכו’.

מורשי נגישות סביבה מייעצים בנוגע לשטחים ציבוריים נרחבים כגון יערות, פארקים, נהרות, מסלולי טיולים וכו’.

הכשרת מורשי נגישות מתו”ס מיועדת למהנדסי בניין, לאדריכלים ולאדריכלי נוף, וכן להנדסאי בניין והנדסאי אדריכלות נוף שסיימו את לימודיהם במוסדות מוכרים ע”י המל”ג. בוגרים שסיימו את הקורס יוכלו להירשם בפנקס המורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ויקבלו תעודה מטעם משרד הכלכלה.

דמות של מורשה נגישות

דוגמאות למקרים בהם יש להתייעץ ולקבל את אישורו של מורשה נגישות מתו”ס:

  • בעת הגשת בקשה להיתר בנייה – על מנת לוודא הטמעת מרכיבי נגישות בהתאם לתקנות הרלוונטיות.
  • סקרי נגישות למבנים קיימים – על מנת לוודא שהמבנה הקיים אכן נגיש ובמידה ולא, לבצע התאמות ושינויים כנדרש.
  • התאמות נגישות במבנים קיימים – לאחר שבוצעו התאמות הנגישות, בכדי לוודא שהמקום אכן נגיש.

 

 

מורשה נגישות השירות הינו איש מקצוע אשר קיבל הכשרה בתחום נגישות השירות.

תפקידו של מורשה נגישות השירות הוא לייעץ ולאשר התאמות בשירותים ובמקומות על מנת שאנשים עם מוגבלויות יוכלו לצרוך את השירותים באופן שוויוני, עצמאי ובטיחותי.

התאמות השירות כוללות הן התאמות של אביזרים (כמו ריהוט, שילוט, מערכות שמע וכו’) והן התאמות של נהלים (סיוע במלווה, חיית שירות, התאמות בדרכי היבחנות, פטור מעמידה בתור בסיטואציות מסוימות וכו’).

הכשרת מורשי נגישות השירות מיועדת לאנשים בעלי מקצועות טיפוליים (כגון ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה וכו’) או אנשים מתחומי התכנון (כגון אדריכלות, הנדסה, עיצוב פנים וכו’). למסיימי הקורס מוענקת תעודת מקצוע מטעם משרד התעשייה והמסחר “מורשה לנגישות השירות”. הסמכה זו מאפשרת להם להירשם בפנקס המורשים לנגישות.

דמות של מורשה נגישות שירות

דוגמאות למקרים בהם יש להתייעץ ולקבל את אישורו של מורשה נגישות השירות:

  • בשלב עיצוב המקום בו ניתן השירות – על-מנת להנגישו ולהתאימו לאנשים עם מוגבלויות. (למשל ע”י הצבת שילוט, ריהוט מסוים ואמצעי עזר נוספים).
  • הנגשת הפרסום והמידע – לדוגמא בעת ביצוע התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות באתר אינטרנט של חברה/עסק.
  • בניית ואישור תכנית להדרכת עובדים בנוגע למתן שירות נגיש ומותאם לאנשים עם מוגבלויות.

בכדי להבטיח נגישות מלאה ומוחלטת לאנשים עם מוגבלויות, יש ליצור סביבה פיזית/בנויה נגישה ובנוסף לוודא שהשירות שניתן הינו נגיש.

לכן, מורשי הנגישות פועלים בשיתוף פעולה אחד עם השני – ישנם מקרים בהם מורשה נגישות מתו”ס יתייעץ עם מורשה נגישות השירות, ולהיפך.

בנוסף, ישנם מקרים מסוימים אשר מצריכים יעוץ ואישור הן של מורשה נגישות מתו”ס והן של מורשה נגישות השירות כמו למשל: הנגשת מוסדות חינוך ושירותי חינוך, הנגשת שירותי בריאות, קבלת רישיון עסק וכו’.

מורשה נגישות הינו מקצוע חיוני בעל תרומה חיובית בתהליך שילובם של אוכלוסיות עם מוגבלות בחברה.

בימים אלה, מתקיימים דיונים על מקצוע נדרש חדש בתחום זה אשר יתמקד בנגישות מההיבט הטכנולוגי. מקצוע זה (אשר נמצא בבחינה בימים אלה) שם דגש על התאמת הנגישות לכל קשת המוגבלויות באתרי אינטרנט, אפליקציות, מסמכים דיגיטליים, מכונות אוטומטיות וכן טכנולוגיות נוספות.