הנגשת בתי ספר לתלמידים עיוורים ולקויי ראיה

את הפוסט הזה כבר המון זמן רצינו לפרסם.
מעבר לחשיבות הרבה שאנחנו רואים בנושא הנגישות במערכת החינוך, אנחנו מקווים שהפוסט הזה יהווה סוג של “כלי” עבור המון הורים לתמידים עם עיוורון או לקויות ראיה וכן עבור אנשי חינוך אשר מעוניינים להנגיש את בתי הספר לציבור זה.

תודה רבה לעו”ד גיא שינפלד שסייע רבות בכתיבת הפוסט!

אז קדימה, לעניין:

כחלק ממתן הזדמנות שווה לכלל התלמידים במערכת החינוך, משרד החינוך מחויב להנגיש את הלימודים לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה באמצעות מימון משרד החינוך.

ההנגשה לתלמידים תיעשה בתחומים הבאים:

  1. הסביבה הפיזית

  2. חומרי הלמידה

  3. פעילויות בית-ספריות

מי זכאי לדרוש הנגשה זו?

 1. תלמיד עיוור או לקוי ראייה במערכת החינוך (כיתות א’ – י”ב).

 2. הורה עיוור או לקוי ראייה לתלמיד הלומד בבית הספר (כיתות א’-י”ב).

 3. עובד בית ספר בעל עיוורון או לקות ראייה.

הגדרת העיוורון לעניין זה, כפי שנקבעה בישראל ובמערב אירופה, היא אדם הלוקה באחד מאלה:

 1. היעדר ראייה מוחלט, ללא אבחנה באור (NLP)

 2. חדות ראייה מרבית של 3/60 בעין הבריאה ביותר – מה שאדם עם ראייה תקינה רואה ממרחק של 60 מטר, הוא יראה רק ממרחק 3 מטר (וזאת גם בעזרת משקפיים). המשמעות היא שהוא לא יוכל למנות אצבעות ממרחק של 3 מטר, גם בעזרת משקפיים.

 3. צמצום שדה הראייה כך שזווית הראייה המרבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה יותר.

 

הנגשת הסביבה הפיזית

תחום

אופן ההנגשה

בטיחות

סימון בצבעים בולטים מנוגדים של הסביבה הפיזית- מדרגות חיצוניות ופנימיות, מעקים, ברזיות, ידיות, דלתות ומתקני חצר.

סימון מיוחד (פסי אזהרה) לפני מדרגות וכניסות לחדרים. סימון בצבע זוהר, גידור והסרת מכשולים של עמודים, ארון כיבוי אש, עצים ואדניות.

התמצאות והכוונה

התקנת מערכת הכוונה והתמצאות קולית כמו RightHear, המנגישה את המתחם וההגעה אליו.

שילוט בגובה העיניים בפונט מתאים וצבעים מנוגדים.

שילוט ברייל של חדרי הלימוד, המעבדות, אולם הספורט, המזכירות, השירותים ומגירת התלמיד.

מניעת סינוור

התקנת וילונות אטומים בחללים שונים (כגון חדרי הלימוד, אולם הספורט ובמסדרונות).

הנגשת חומרי הלימוד

חומר הלמידה

אופן ההנגשה

חומר המודפס לכלל התלמידים (דפי מידע, דפי עבודה, שירונים, מבחנים וכו’)

הגדלת הטקסט, הקראה ע”י מורה, המרה לברייל (החומר יהיה מוכן לפחות יום לפני השיעור שבו יחולק).

חוברות וספרי לימוד פנימיים

הפקת קובץ word שיומר לברייל או יוגדל בביה”ס.

חומרי לימוד שונים

החומר יימסר בקובץ word לתלמיד יחד עם שאר התלמידים (באמצעות מחשב, דוא”ל או דיסקים).

מבחני בגרות

קביעת התאמות בהשתתפות התלמיד, היועץ והמורים הרלוונטיים.

מבחנים פנימיים

הקראה, הכתבה, שעתוק וכו’, המרת המבחן לברייל.

פינות ומרכזי למידה

שימוש באותיות גדולות, צבעים קונטרסטיים, מסגרות בולטות, והימנעות מעומס גירויים חזותיים.

two kids sitting and reading from the same notebook.

הנגשת פעילות

פעילות

אופן ההנגשה

אירועים המתקיימים בביה”ס

הסברה לתלמיד לקראת האירוע.

על פי הצורך- ליווי התלמיד, הסדרת מקום מותאם והמללת הנעשה במהלך האירוע.

זהירות בדרכים (משמרות הזה”ב, רכיבה על אופניים וכו’)

הצמדת חבר רואה בפעילות.

תרגילים של פיקוד העורף, מד”א, ירידה למקלט, רעידת אדמה, כיבוי אש וכו’

שבוע לפני- היכרות פיזית לתלמיד עם מיקום הפעילות.

בזמן הפעילות- ליווי התלמיד ותמלול במידת הצורך.

טיולים ויציאות מביה”ס

תובהר לתלמיד החשיבות שבההשתתפותו.

תכנית הטיולים והיציאות תימסר למורה התומך.

ללא צורך בחשמל או אינטרנט! 
כל אחד יכול להתקין את המערכת 
בפחות מ-12 דקות. מדדנו.

מימוש הזכויות

מנהלי בתי הספר הם האחראים הראשיים על ביצוע הנחיות ההנגשה.

קביעת ההתאמות תיעשה על ידי המורה התומך (מורים תומכים הם מורים מטעם הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראיה, שהוכשרו ללמד תלמידים עיוורים ולקויי ראיה) מיד לאחר הערכת תפקודי הראייה הרב-ממדית של התלמיד (משך זמן ההערכה הוא כחודש ימים).

בכדי לממש את הזכאות לקבלת מורה תומכ/ת, יש לפנות אל הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראיה:

רח’ השלושה 2, תל-אביב

טלפון: 03-6896092, פקס:03-6896171

דוא”ל: visually_impairment@education.gov.il

אל הפונים יישלח טופס רפואי אשר ימולא על-ידי רופא עיניים ויוחזר אל הפיקוח.

בהמשך, תתבצע הערכת תפקודי ראיה על ידי מדריכ/ה מטעם מתי”א (מרכזי תמיכה אזוריים) מחוזי מתמחה.

ממצאי ההערכה יוצגו בפני ועדה על מנת לאפשר את הזכאות.

תהליך הגשת בקשה להתאמות נגישות פרטניות בחינוך, הטיפול בה ומימונה

 הגשת בקשה לקבלת התאמות 1

כדי להגיש בקשה לקבלת התאמות פרטניות עבור תלמיד או הורה יש למלא את טופס הבקשה המופיע בתוספת הראשונה לתקנות. לטופס זה יש לצרף מסמכים המעידים על המוגבלות, ועל הצרכים הנובעים מהמוגבלות. את טופס הבקשה יש להגיש עם הרישום למוסד החינוך. 

טופס הבקשה והמסמכים יועברו לבעלי מוסד החינוך, והבעלים יעבירו עותק של הבקשה למנהל המוסד כדי שייערך. אם חסרים מסמכים, מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית יודיע להורה על כך תוך 7 ימים, וייפרט אלו מסמכים חסרים וכיצד ניתן להשיגם. מנהל מחלקת החינוך יכול גם להציע להורה כי יאסוף את המסמכים עבורו, בהסכמת ההורה. 

להורדת הטופס

ראו תקנה 4

2. טיפול בבקשה וקבלת החלטה

בעל מוסד החינוך יקבל החלטה ביחס לבקשה וינמק אותה. התקנות קבעו מועדים לסיום תהליך זה:

 • את ההחלטה יש לגבש בתוך 30 יום, אם לא נדרש היתר בנייה לצורך ביצוע ההתאמות. 

 • אם נדרש היתר בנייה לביצוע ההתאמות, על מוסד החינוך לגבש ההחלטה תוך 60 יום.

 • אם מוסד החינוך נוכח שנדרש כבש (רמפה) ולא ניתן לסיים את ביצועו עד להגעת הילד למוסד, כולל מיצוי חלופות הולמות אחרות, עליו לגבש המלצותיו תוך 14 ימים.

3. ביצוע התאמות הנגישות

ככלל, יש לבצע באופן מיידי התאמות נגישות שניתן לבצע באמצעים הקיימים בידי מוסד החינוך. בכל מקרה אחר שאינו מצריך היתר בנייה, יש לספק את ההתאמות לכל המאוחר עד לתחילת שנת הלימודים. אם נדרשות התאמות במהלך שנת הלימודים, כגון, הוספת שקע, הנמכת לוח, הורדת כיתה לקומת קרקע, יש לספקן תוך זמן סביר במסגרת שנת הלימודים. ראו תקנות 5(ג) ו-5(ד).

 • אם  בעלי מוסד החינוך מעוניין שמשרד החינוך ישתתף בעלויות ההנגשה, עליו להעביר למשרד את המסמכים הבאים:

  • טופס הבקשה המקורי והמסמכים הנלווים, תוך 60 יום מהגשת הבקשה על ידי התלמיד או ההורה, אם נדרש היתר בנייה לצורך ביצוע ההתאמות, ותוך 30 יום אם לא נדרש.

  • המלצות ותכניות מאנשי מקצוע הנוגעים לעניין.

  • אומדן עלויות.

  • לוח זמנים מוצע שיבטיח הספקת ההתאמות בזמן.

 • אם מדובר בהתאמות במבנים, תשתיות וסביבה, יש לצרף:

  • תכנית התאמות מאושרת על ידי מורשה נגישות מתו”ס או שירות.

  • תיאור טכני של הפתרון המוצע בצירוף המסמכים ההנדסיים הרלוונטיים.

  • תיק שיוכן על ידי אדריכל רישוי או מהנדס רישוי שבו תיאור המצב הקיים וההתאמות המוצעות. על התיק לכלול:

  • תשריט מגרש.

  • צילומים של המבנה.

  • תכנית קומות המבנים.

הערות כלליות:

אחריות בעל מוסד חינוך:

·         יבצע מיידית את ההתאמות שניתן לבצע באמצעים הקיימים אצלו.

·         ככלל – יספק את ההתאמות עד תחילת שנה”ל או בעת הצורך והכל בתוך פרק זמן סביר. זאת, אלא אם נקבע לוח זמנים מיוחד לפי סוג ההתאמה.

·         לגבי שירותי חינוך כגון חומרי לימוד שביה”ס מספק (ולא משרד החינוך): ההנגשה הדרגתית לפי תכנית שיאשר מנכ”ל משרד החינוך. ההנגשה תינתן ככל האפשר עד תחילת שנה”ל ולכל המאוחר עד 30 ימים לאחר תחילתה.

·         אחראי לתקינות וזמינות התאמות הנגישות שבאחריותו לאדם עם מוגבלות, בכפוף לקיומן של תקלות טבעיות, עבודות תחזוקה או שיפוץ ובלבד שהבטיח נגישות חלופית סבירה למקום ולשירות ככל האפשר.

 

·         הממונה (במשרד החינוך) יכול לאשר, לאחר שהתייעץ עם מורשה נגישות מתו”ס, הקלות מהוראות מסוימות בתקנות.

A student sitting in class

חשוב לדעת

פסק דין – פיצוי לתלמידה נכה עקב אי הנגשה של בית ספרה

 

ערכאה: בית משפט השלום בקריות

מס’ תיק: ת”א 25413-03-10

תאריך: 21/09/2011

קישור לפס”ד: לקריאת פסק הדין

תלמידה הנעזרת להתניידותה בקביים ולעיתים אף בכסא גלגלים, הגישה תביעה נגד העירייה בגין הסבל שנגרם לה כתוצאה מאי ההנגשה של בית ספרה עבורה.

לטענת הנתבעת, עיריית שפרעם, היות וביה”ס לא היה נגיש לתובעת בזמן ההרשמה, היה עליה להירשם לבי”ס אחר, שהיה נגיש. בית המשפט דחה את טענת העירייה וקבע שעקרון השוויון לאנשים עם מוגבלות כולל את זכותו של התלמיד המוגבל לבחור את ביה”ס המתאים לו, בדומה לזכות הבחירה העומדת לכלל התלמידים, ובהתחשב בחלוקת בתי הספר לפי אזורי רישום.

נקבע שעל הרשות היתה מוטלת החובה לדאוג לנגישות ביה”ס בו בחרה התובעת, וזאת גם אם קיים בי”ס חלופי נגיש. בית המשפט ביקר את התנהלות העירייה, אשר ניסתה לשכנע את התובעת לבחור בבי”ס אחר, במקום להזדרז ולפעול לקבלת התקציב הדרוש להנגשת ביה”ס.

לאור העיכובים בהנגשת ביה”ס לצרכי התובעת, הסבל שנגרם לה והפגיעה בכבודה ובפרטיותה, חויבה העירייה לפצות אותה בסכום של 25,000 ש”ח.

הערות חשובות:
1. יש למי לפנות! – אם אתם הורים לילדים עם עיוורון או לקויות ראיה ורוצים סיוע במיצוי הזכויות שמגיעות לילדכם במערכת החינוך, אנו ממליצים בחום לפנות לעמותת “אופק לילדנו” (קישור). 
העמותה הנפלאה הזו מתמחה בנושאים הללו ועוסקת בכך באופן שוטף.

2. כדאי להציץ בדף הזה של נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. הנציבות היא זו שאוכפת את החוקים והתקנות בנושאי הנגישות וגם היא פרסמה מדריך דומה ואף מעמיק יותר משלנו. שווה קריאה.

הפוסט היה מעניין? יעיל?
נשמח שתשתפו אותו הלאה!
היה חסר בו משהו? – נשמח להתעדכן מכם ולתקן/להוסיף מה שצריך.